Ana Sayfa / Tıbbı Birimlerimiz

Genel Cerrahi

Bölümümüzde Yapılan Cerrahi Girişimler:

1.Kapalı Safra Kesesi Ameliyatları

2.Taşlı Kolesistit Ameliyatı

3.Açık Safra Kesesi Ameliyatları

4.Kapalı Mide Reflü Ameliyatları

5.Lazer ile Hemoroid Ameliyatlar

6.Guatır Ameliyatları

7.Lazer ile Kıl Dönmesi Ameliyatları

8.Meme Hastalıkları

9.Mide ve Kalınbagırsak Ameliyatları

10.Kanser Ameliyatları

11.Kasık ve Göbek Fıtığı Ameliyatları

12.Paratiroid Adenomu

13.Kolonoskopi – Gastroskopi

14.Parsiyel Mastektomi

15.Troid İnce İğne Aspirasyon

16.Hemoroidektomi Ameliyatları

17.Kolon TümörüAmeliyatı

18.Modifiye Mastektomi Ameliyatı

19.Ostomi Ameliyatı

20.Kesi Fıtığı Ameliyatı

21.Özefagus Rezeksiyonu Ameliyatı

22.Plonidal Sinüs Ameliyatı

23.İleus Ameliyatı

24.Ultrasonografi Eşliğinde Meme Biyopsisi

25.Umblikal Herni

26.Rektu Miles

27.Apendektomi

27.Mide Tümörü

28.Rektum Tümörü

29.Renianal Fistül Ameliyatı

30.Kerional Fistül Ameliyatı

Beyin Ve Sinir Cerrahisi

Bölümümüzde Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar:

 • Baş Ağrısı, Baş Dönmesi Tanı ve Tedavisi
 • Omurga ve Omurilik Ameliyatları
  1. Bel Fıtığı
  2. Boyun Fıtığı
  3. Bel Kayması (SPONDİLOLİSTANİS)
  4. Dar kanal       (SPİNAL STENOZ)
  5. Siyatik
  6. Lomber Spondilolizis
  7. Omurilik, Tümör ve Kis Ameliyatları
 • Beyin Ameliyatları
  1. Beyin İçi Lezyon ve Tümörler
  2. Beyin Kanaması (SAK-HEMOTAM)
 • Kafa Tası, Beyin Travmalarının Ameliyatları

1.      Kafa Tası Kırıklarının Ameliyatları

2.      Beyin Kanamaları (EPİDURAL-SUBDURA-KRONİK SUBDURAL HEMOTAMLARI)

3.      Kronioplasti Ameliyatları

 • Beyin Damar Hastalıklarının Tanı ve Tedavisi (ANEVRİZMA-AVM)
 • Periferik Sinir Ameliyatları

1.      Tuzak Nöropatiler

·         Sinir Lezyonlarının Ameliyatları

1.Periferik Sinir Amelyatları

2.Ventrikülo Peritoneal Şantlama

3.Supratentorial tümör cıkartılması

4.Servikal Stonez Ameliyatları

5.Çökme Kırığı Hasarı Ameliyatları

6.Anterior Servikal Diskektomi           

7.Servikal Foraminatomi

8.Spinal Tümör Ameliyatı

9.Beynin Hasarlı Kısmının Cıkartılması

10.Periferik Sinir Sıkışması

11.Kafaiçi Hematom Boşaltılması

12.Lomber Omurga

Üroloji

Bölümümüzde Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar:

1.Prostat (lazer-kırmızı ışık) Ameliyatı

2.Prostat Ameliyatı (TUR)

3.Mesane (idrar torbası ) Ameliyatı

4.Böbrek Mesane ve İdrar Yolu Taşları (lazer)

5.Hidroselektomi

6.Orşiopeksi

7.Radikal İnguinal Orşiektomi

8.Sünnet

9.Üreterorenoskopi

10.Basit Orşiektomi

11.Sting Operasyonu

12.Basit Nefrektomi

13.Fimozis Açılması

14.İnternal Üretrotomi

15.Suprapubik Sistrstomi

16.Transrektal USG Eşliğinde Prostat

17.Üretoroltotomi

18.Hipospadias

19.Penil Kurvatör Düzeltilmesi

20.Ureterorenoskopi

21.Sistokopi

Acil Servis

Acil servis Ünitesi,hastaneye müracaat eden acil durumdaki hastaların gerekli tıbbi müdahalesini zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesini sağlayan ve 5 yataklı, 24 saat kesintisiz olarak aynı kalitede hizmet veren bir birimimizdir.

Ünitenin verimli çalışmasını sağlayan laboratuar,röntgen,tomografi,MR,ambulans desteği gibi bütün destek bölümler 24 saat çalışmakta olup,her birim kendi alanında deneyimli ve yetenekli tıbbi personel kadrosu hizmet vermektedir.

Beslenme ve Diyet

Bölümümüzde Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar:

 • Biyoelektriksel empadans cihazı ile vücut analizi
 • Sağlıklı beslenme
 • Zayıflama
 • Kilo alma
 • Zayıflamanın yanında kilo koruma
 • Gebelik öncesi, gebelik ve laktasyon döneminde beslenme
 • Diyabet
 • Hipertansiyon, kalp damar hastalıkları
 • Karaciğer yağlanması, mide barsak hastalıkları
 • Böbrek hastalıklarında beslenme
 • Anoreksia , bulumia, ortoreksia vb. beslenme davranış bozuklukları
 • Çocuk beslenmesi
 • Sporcu beslenmesi
 • Besin intolerans (gıda duyarlılık) testi

Kadın Hastalıkları Ve Doğum

Bölümümüzde Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar:

1.Over Kisti Ameliyatı

2.Histerektomi

3.Normal Doğum

4.Sezeryan Doğum

5.Spinal Anestezi ile Agrısız Doğum

6.Jinekolojik Ameliyatları

    * Tanısal rahim içi girişimi

    * Sistosel ve rektosel tamiri

    * Vajinal estetik ameliyatı

    * Dış gebelik

    * Bileteral tuba uterinaligasyonu

    *Histerosalpinografi

7.Riskli Gebelik Takibi

8.Hazırlık Testleri

9.Taram Testleri (2’li tarama testi,

    3’lü tarama testi,4’lü tarama testi)

10.Tüm Genetik Testler

11.Doppler USG

12.İleri Cerrahi Girişimler

13.Aile Planlaması

14.Doğum Kontrol Yöntemleri

15.Pap smear

16.Mamografi

17.Kemik Erimesi Taraması

18.Pelvik Taban Bozuklukları(Rahim sarkması,

     İdrar kacırma)

19.Kısırlık Tedavisi

 

 


Kulak – Burun – Boğaz

Bölümümüzde Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar:

1.Geniz Eti ve Bademcik Ameliyatı                   

2.Horlama Ameliyatları                                       

3.Alerji ve Alerjik Nezne Tedavisi

4.İşitme Bozuklukları Tanı ve Tedavisi

5.Ses Hastalıkları Tanı ve Tedavisi

6.Kulak Ameliyatları

7.Burun Kemiği ve Eti (SEPTEPLASTİ-

   KONKAHİPOTRAFİSİ)Ameliyatları

8.Burun Estetiği (RİNOPLASTİ) Ameliyatları

9.Sinüzit

10.Kulak Zarına Tüp Takılması

11.İşitme Tarama Testi

 

 

Dahiliye

Bölümümüzde Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar:

1.Alerjik Hastalıklar

2.Hipertansiyon

3.Kolesterol Yüsekliği

4.Metobolizma Bozuklukları

5.Romatizmal Hastalıklar

6.Akciğer Hastalıkları

7.Böbrek ve İdrar Yolu Hastalıkları

8.Kalp Hastalıkları

9.Kronik Bronşit- Anfizem (KOAH)

   Hastalıkları

10.Astım Hastalıkları

11.Enfeksiyon (ATEŞLİ) Hastalıklar

12.Diyabet

13.Kas-Eklem Hastalıkları

14.Guatır Hastalığı

15.Kan hastalıkları

16.Mide-Bağırsak-Karaciğer ve Safra Kesesi

     Pankreas

 


 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Bölümümüzde Sunulan Hizmetler:

1.Çocuk Hastalıklarının Erken Teşhis ve Tedavisi

2.Sosyal ve Psikolojik Gelişimlerinin Değerlendirilmesi,

   Takibi

3.Çocuk Çağı Taramaları

4.Aşı Uygulamaları, Aşı Programı Oluşturulması ve Takibi

5.Büyüme ve Gelişmenin Değerlendirilmesi ve Takibi

6.Beslenme Eğitimi ve Doğru Beslenme Önerileri

   Aile Eğitimleri

7.Acil Müdahale Gerektiren Hastalıkların Değerlendirilmesi

8.Monitörizasyon ve Küvözde Takip

9.Yeni Doğan sarılığı

10.Emzirme Problemlerinde Çözüm Önerileri

11.Allerjik Hastalıkların Teşhis Tedavi ve Takibi

12.Pnömoni

13.Bronşit

14.Sarkoidoz

15.Allerjik Akciğer Hastalıkları

16.Solunum Fonksiyon Testleri

17.Pilorezi

18.Alt ve Üst Solunum Hastalıkları

19.Fiberoptik Bronkoskopi

 

 

Radyoloji

Bölümümüzde Yer Alan Görüntüleme Cihazları:

1.Direkt Radyografi Siatemleri + CR Teknolojisi

2.Mamografi

3.Dijital Floroskopi

4.Ultrasonografi+Doppler Ultrasonografi

5.Manyetik Rezonans (MR)

6.Girişimsel Radyoloji

7.Kemik Dansitometrisi

8.Bilgisayarlı Tomografi

9.PACS (Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemleri)

 

 

Copyright © 2011 Özel Malatya Hastanesi
Tel: (0422) 324 34 64 Faks: (0422) 322 15 21